Neden Pilot Bölge?

Dijital Demokrasi Platformunu öncelikle Pilot Bölgede faaliyete geçirmekte üç temel amaç bulunmaktadır:

1) Daha kısıtlı sayıda kullanıcının Platformu kullanacağı bu dönemde, yazılımdan kaynaklı oluşabilecek eksikliklerin ve aksaklıkların, Platform bütün yurttaşların kullanımına açılmadan önce çözülmesini sağlamak.

Böylelikle Platform bütün yurttaşların kullanımına açıldığında daha sorunsuz bir tecrübe yaşamaları sağlanacaktır.

2) Pilot Bölgeden katılacak yurttaşların Platforma sundukları katkılar üzerinden yurttaşların dijital demokrasi araçlarına katılım eğilimlerini, katılım şekillerini, dile getirdikleri çekinceleri, yoğunlaştıkları tartışma konularını gözlemlemek.

Bu da Platformun, projenin temel amacı olan katılımcı demokrasi anlayışını zenginleştirmedeki katkısını gözlemleme imkanı sunacaktır. Bu tecrübe ile yurttaşların katılımını teşvik edecek, diyalog kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak faaliyetlerin planlanması mümkün olacaktır.

3) Pilot Bölgede yapılan tartışmaların politika önerileri olarak meyvesini vermesi ve bunların Pilot Bölgedeki yerel yönetime sunulması ile birlikte projenin amacının ve yerel politikalara olası katkısının ülke genelindeki yurttaşlara gerçek bir örnekle gösterebilmek.

Platformun soyut vaatler sunan bir web sitesinden öte gerçek bir dijital katılımcı demokrasi aracı olacağını göstermek Pilot Bölge çalışmasının en önemli kazanımı olacaktır.

Pilot bölge olarak neden Avcılar’ı seçtik?

Avcılar, tarihsel olarak yolların kesiştiği, göç edenlerin yerleştiği kozmopolit bir ilçe olmuştur. Projenin pilot bölgesi olarak Avcılar’ın seçilmesinin sebebi bu kozmopolit yapısı ile hem farklı sorun ve ihtiyaçların dile getirilme olasılığını arttırmak hem de toplumun farklı kesimleri arasındaki diyaloğun Platform üzerinden gerçekleşmesini tecrübe etmektir.

Kozmopolit yapısına ek olarak ilçede bulunan üniversiteler ilçenin genç kalmasına ve değişime ayak uydurabilmesine katkı sağlamıştır. Bu özelliği ile pilot çalışmanın amacına ulaşması için gerekli olan yaygın internet erişimi ve dijital okuryazarlık seviyesi Avcılar ilçesinin pilot bölge olarak seçilmesinde etkili olmuştur.

Son olarak pilot bölge çalışmasının hedeflerine ulaşabilmesi için seçilen bölgenin yukarıdaki özelliklerine ek olarak; ilgili yerel yönetimin, dijital demokrasi araçlarını kullanmayı ve bunları karar mekanizmalarına katmayı, yerel yönetimlerin en önemli çağdaş sorumluluklarından biri olduğuna dair istek ve vizyona sahip olması, yurttaşlar tarafından geliştirilen politika önerilerini belediye meclisi gündemine almak konusunda niyete sahip olması dikkate alınmıştır. Avcılar Belediyesi ve belediye başkanı, halihazırda belediyecilik faaliyetlerini ve yurttaş katılımını dijitale taşımıştır. Avcılar Belediyesi’nin sunduğu mevcut imkanlarla sadece sosyal medya platformları üzerinden değil belediyenin kullandığı diğer platformlar üzerinden de belediyeye ulaşabilmektedirler. Attığı bu adımlar sayesinde Avcılar Belediyesi çağın gerekliliklerini gözeten hizmetler geliştirme yolunda ilerlemektedir. Avcılar Belediyesi’nin dijital dönüşümü bir adım öteye taşıyarak yurttaşı merkeze alan dijital katılım araçlarını kullanma konusundaki isteği pilot bölge seçiminde etkili olmuştur.

Kendi Belediyenizden Dijital Demokrasi Araçlarını Talep Edin

Dijital demokrasinin gelişmesine ve katılımcı demokrasi anlayışının yaygınlaşmasına destek olun.

 

DETAYLI BİLGİ AL
Dijital demokrasinin gelişmesine ve katılımcı demokrasi anlayışının yaygınlaşmasına destek olunDestek Olmak İÇİN Tıkla