Dijital Demokrasi Nedir?
Dijital araç ve teknolojiler kullanılarak yurttaş katılımının arttırıldığı demokrasi uygulamalarıdır.
Videoyu izle
Dijital Demokrasi araçlarının faydaları nedir?

Yurttaşların çözüm önerilerini oluşturabilmelerine imkan veren dijital demokrasi araçları, seçimler ve referandumlarda verili seçeneklerden birini tercih etmenin ötesine geçerek, katılımcı demokrasiyi güçlendirir.

Politik ve demokratik süreçler hakkında bilgiyi, ilgiyi ve tecrübe paylaşımını arttırır. Ortak sorunların belirlenmesini ve ortak çözümlerin üretilmesini kolaylaştırır.

Zaman, emek ve finansman açılarından düşük maliyetli olması sebebiyle, kamu hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve sürat sağlar.

Semte, şehre ve ülkeye aidiyet hissini ve dayanışmayı güçlendirir.

Devlet ve yurttaş arasında iletişimi kolaylaştırır, işbirliğine zemin sağlar.

Kamu kurumlarına duyulan güveni artırır.

Fikir alışverişine yönelik kapsayıcı tartışma ortamları oluşturarak, eşitlikçi ve özgür bir katılımcılık anlayışını öne çıkartır.

Politik süreçlerin daha şeffaf, hesap verebilir ve kolay erişilebilir işlemesine yardım eder.

Kamu yönetiminin çağın teknolojik gerekliliklerine uyumlanmasına önayak olur.

Kendi Belediyenizden Dijital Demokrasi Araçlarını Talep Edin

Dijital demokrasinin gelişmesine ve katılımcı demokrasi anlayışının yaygınlaşmasına destek olun.

 

DETAYLI BİLGİ AL
Dijital demokrasinin gelişmesine ve katılımcı demokrasi anlayışının yaygınlaşmasına destek olunDestek Olmak İÇİN Tıkla