Dijital Demokrasi Platformu Nedir?

 

Bir dijital demokrasi aracıdır.

Oy ve Ötesi’nin bir “ötesi” projesidir.

Katılım odaklı dijital demokrasi araçlarının Türkiye’de tanıtılması ve yerel yönetimlerin bu araçları kullanmasını teşvik etmek için tasarlanmıştır.

Hâlihazırda 36 ülkede, 135 kurum ve 90 milyonu aşkın yurttaşın kullanımında olan Consul isimli açık kaynaklı kod kullanılarak hazırlanmıştır.

Dijital Demokrasi Platformu nasıldır?

Tabandandır.

Kamu otoritesi tarafından sunulmuş değil, yurttaşlar tarafından şekillendirilmiş bir girişimdir.

Kapsayıcıdır.

Farklı kesimlerinden, farklı inanç ve görüşlere sahip kişileri bir araya getirir. Onlara eşit ve adil bir zemin sunar. Tarafsızlığından ve bağımsızlığından ödün vermez.

Kolaylaştırıcıdır.

Hem yurttaşlara çözüm önerilerini oluşturmaları için destek olur hem de yerel yönetimler ile yurttaşlar arasındaki işbirliğinin gelişmesi için aracı olur. Çözüm odaklıdır.

Katılımcıdır.

Ortak sorunların tespit edilmesi, çözüm yollarının bulunması ve bunların politika haline getirilmesi için diyaloğu başlatır. Özgürlükçü, demokratik, bilgilendirici iletişimden ve dayanışmadan yanadır.

Barışçıldır.

Her türlü şiddeti ve ayrımcılığı reddeder.

Tamamlayıcıdır.

Halkın yönetime katılımını destekleyerek demokrasiyi perçinler.

Bir ''Ötesi'' projesi olarak Dijital Demokrasi Platformu neleri amaçlamaktadır?

Bugün Türkiye’de kullanılan dijital demokrasi araçları genel itibariyle, var olan kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşınmasından ibarettir. Bunun dışında yurttaşların taleplerini alma ve onlara geribildirim sağlamaya yönelik bazı uygulamalar da vardır. Yurttaşların yönetime katılımına yönelik araçlar ise hem sayıca azdır hem de oldukça düşük seviyede bir katılıma olanak verir. Bu tip katılım araçları ile yurttaşlar sadece kamu otoritesi tarafından kendilerine sunulan seçeneklerden birini tercih edebilirler veya şahsi önerilerini ve şikayetlerini yetkili mercilere ulaştırabilirler.

Oysaki sizin yaşadığınız sorunlar gündemde ya da aklınızdaki çözüm önerileri sunulan seçeneklerde yer almayabilir.

Biz, katılımcı demokrasinin yaygınlaşması için çalışan Oy ve Ötesi gönüllüleri, artık ülkemizde katılımcı dijital demokrasi araçlarının daha etkin kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla, yurttaşların…

– Kendi sorunlarını dile getirebilecekleri

– Birbirlerinin öneri ve şikayetlerini görüp, onlar hakkında tartışacakları

– Bu tartışmalar neticesinde çözüm önerilerini oluşturacakları

– Kendi önerileri içerisinden bir seçim yapacakları

– Çağın bilgi ve iletişim teknolojisine uygun bir platform hazırladık.

Kendi Belediyenizden Dijital Demokrasi Araçlarını Talep Edin

Dijital demokrasinin gelişmesine ve katılımcı demokrasi anlayışının yaygınlaşmasına destek olun.

 

DETAYLI BİLGİ AL
Dijital demokrasinin gelişmesine ve katılımcı demokrasi anlayışının yaygınlaşmasına destek olunDestek Olmak İÇİN Tıkla